Skúsenosti
Najväčšia výhoda spolupráce s nami je fakt, že máme skúsenosti z odvetvia automobilového inžinieringu a zároveň manažmentu. Spojenie týchto dvoch perspektív nám poskytuje úplne iný pohľad na spojitosti ekonomiky prevádzky a technologických aspektov vozového parku. Nakoľko presne vieme ako vozidlá fungujú a poznáme ich inside-out, je pre nás oveľa jednoduchšie navrhnúť kvalitné a efektívne riešenia.

Nezávislosť
Nemáme zmluvy so žiadnymi bankami, poisťovňami a podobnými inštitúciami. Nefungujeme na províznom systéme za ''dohodené kšefty'' - naše rozhodovanie vždy musí byť v najlepšom záujme klienta.

Spoľahlivosť
Spoľahlivosť je alfou a omegou úspešnej spolupráce - nesmierne si na tomto aspekte zakladáme. Tak, ako sa klient môže spoľahnúť na nás, očakávame, že sa budeme môcť spoľahnúť aj my na klienta. 

Transparentnosť
Jednáme vždy v maximálnej možnej miere transparentne. Dymové clony a nejasnosti do úspešnej spolupráce nepatria, navyše je našim cieľom okrem šetrenia prostriedkov aj vyššie spomínaná spoľahlivosť, ktorú nedocielime, ak má klient nezodpovedané otázky a nejasnosti.

Klient na prvom mieste
Klienta kladieme na prvé miesto v rebríčku priorít spoločnosti. Pri každom rozhodnutí je na prvom mieste dopad na klienta, ktorý od nás očakáva najlepšiu možnú hodnotu za svoje peniaze.

Back to Top