Optimalizácia GPS systému na monitoring vozového parku

10. júla 2021
10. júla 2021 reatic

Optimalizácia GPS systému na monitoring vozového parku

Pre klienta sme optimalizovali systém GPS monitoring vozidiel a knihy jázd.

Systém GPS monitoring vozového parku poskytovala spoločnosť Commander. Zistili sme, že klient nesleduje jazdný štýl svojich zamestnancov, čo v konečnom dôsledku znamená zbytočnú nadspotrebu paliva. V neposlednej rade takéto jazdy spôsobujú taktiež neprimerané opotrebenie pneumatík a firemného vozidla ako takého. Nakoniec, bezpečnosť jazdy spomínať nemusíme, nakoľko je vždy prvoradá.GPS monitoring

Pre klienta sme nastavili pravidlá používania vozidiel a zautomatizovali sme reporting porušení pravidiel. V spolupráci so spoločnosťou Commander sme taktiež doriešili nedostupnosť niektorých funkcií. Každé porušenie sa v systéme zaznamenáva, možnosťou je aj automatická mailová či telefonická notifikácia.

Pripomienka STK,EK a Servisnej prehliadky

V sledovacom systéme sme nastavili automatické pripomienky servisných prehliadok pre vozidlá, ktoré automaticky nehlásia blížiacu sa servisnú prehliadku. Je teda logicky pravdepodobné, že vodič vozidla na prehliadku zabudne, tento fakt sme pri niektorých vozidlách aj objavili a situáciu sme samozrejme ihneď riešili.