Dopravná nehoda klienta na zľadovatelom úseku

13. januára 2022
13. januára 2022 reatic

Dopravná nehoda klienta na zľadovatelom úseku

Riešili sme nehodu a opravu vozidla po nedobrzdení na zľadovatelom úseku cesty

DOPRAVNÁ NEHODA KLIENTA NA ZĽADOVATELOM ÚSEKU

🚨 Nedávno sme riešili dopravnú nehodu vozidla z vozového parku klienta

Vozidlo klienta jazdilo za ďalším vozidlom. Vozidlu vpredu náhle vbehla do cesty lesná zver, začalo brzdiť, vozidlo nášho klienta však nanešťastie na zľadovatelej vozovke dobrzdiť nestihlo, došlo ku zrážke a vznikla dopravná nehoda.

následky dopravnej nehody🧐 Následky a riešenie

V prvom rade, našťastie, boli obe posádky vozidiel bez zranení. Vodičovi sme dali telefonicky inštrukcie ako postupovať z administratívneho a legislatívneho hľadiska. V ďalšom kroku sme zorganizovali odťah ktorý sa nám podarilo s poisťovňou dojednať zdarma, spolu s nočným uskladnením vozidla.

Následne sme so servisom odkomunikovali obhliadku a opravu vozidla. Náročná administratíva a kolobeh telefonátov s poisťovňami oboch účastníkov sa skomplikovali tým, že sa nehoda stala tesne pred Vianočnými sviatkami. Všetky záležitosti sme uzavreli so všetkými zúčastnenými stranami a klienta sme odbremenili od ľudskej a administratívnej záťaže.

 

ℹ️ Stala sa Vám dopravná nehoda? Našim firemným klientom poskytujeme asistenciu v prípadne nehody v cene našich služieb, samozrejme tak, aby oprava bola čo najrýchlejšia a najlacnejšia.

 

, , , , , , ,